O NAMA

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je 2015. godine kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

U prethodne dve godine podržano je 16 naučnih istraživanja i 31 naučnik.

Program „Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih ulaganja kompanije Filip Moris u Srbiji, koja su posvećena osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.

U okviru svog društveno-odgovorno poslovanja, od 2004. godine kompanija Filip Moris u Srbiji, realizuje programe podrške razvoju lokalne zajednice, koji kao rezultat imaju veliki broj ideja realizovanih kroz društveno-odgovorne projekte. Kroz sve programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Za punih 13 godina, u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljeno je 400 stipendija, 900 startup grantova, i realizovano je 100 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica.

Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.

Konkurs je završen.

8 STIPENDIJA

600.000 RSD

ZA NAUČNO ISTRAŽIVANJE