Konkurs za naučne grantove

Rok za prijavu je 21. april 2020. godine!

Sa namerom da se unapredi kvalitet naučnih istraživanja i željom da podrže mlade, talentovane i perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, kompanija Filip Moris i Centar za razvoj liderstva dodeljuju grantove za naučna istraživanja.

Kompanija Filip Moris je na globalnom nivou u poslednjih 10 godina angažovala više od 400 naučnika i stručnjaka i uložila više od 4,5 milijarde dolara u naučna istraživanja i razvoj potencijalno manje štetnih alternativnih proizvoda namenjenih punoletnim pušačima, čime na svom primeru pokazuje da spoj naučnih postignuća i privrede predstavlja ključ za razvoj društva u celini.

O KONKURSU

U petoj jubilarnoj godini programa nastavljamo da ulažemo u nauku u Srbiji, sa željom da nauku i naučna istraživanja približimo najširoj društvenoj zajednici. Jedan od načina na koji ćemo raditi na ovom cilju je kroz promociju i popularizaciju inovativnih naučnih rešenja, na kojima se zasnivaju mnogi novi alternativni proizvodi, koji predstavljaju potencijal za nove proizvode u budućnosti, a čiji je cilj da poboljšaju život i zdravlje ljudi u skladu sa savremenim trendovima i stilovima života.

Dodatni pravac konkursa je realizacija informativnih i edukativnih kampanja koje imaju za cilj da ovaj koncept podrže.
Petim po redu konkursom „Pokreni se za nauku“ biće podržani naučni projekti i promotivne kampanje u oblasti javnog zdravlja i zaštite zdravlja ljudi od štetnih uticaja iz okruženja (hrana, piće, duvanski proizvodi, alkohol, pesticidi, aditivi i drugo).

Konkursom je opredeljeno ukupno 6 miliona dinara. Budžet jednog projekta ne može da pređe 2 miliona dinara.
Kompletan tekst konkursa možete pronaći ovde.

Ko može da se prijavi?

Ove godine konkurs obuhvata dve linije:

Linija 1

nosioci kampanja timovi iz jedne naučne ustanove koji promovišu rezultate svojih istraživanja.

Detaljne uslove za prijavu možete pogledati ovde.

Smernice za organizaciju i realizaciju kampanje možete pogledati ovde.

Linija 2

nosioci kampanja su strukovna udruženja i udruženja građana čija je oblast ostvarivanja ciljeva u skladu sa temom konkursa, a koji promovišu rezultate objavljenih naučnih istraživanja.

Detaljne uslove za prijavu možete pogledati ovde.

Smernice za organizaciju i realizaciju kampanje možete pogledati ovde.

Ko može da se prijavi?

Ove godine konkurs obuhvata dve linije:

Linija 1

nosioci kampanja su timovi iz jedne naučne ustanove koji promovišu rezultate svojih istraživanja.

Detaljne uslove za prijavu možete pogledati ovde.

Smernice za organizaciju i realizaciju kampanje možete pogledati ovde.

 

 

Linija 2

nosioci kampanja su strukovna udruženja i udruženja građana čija je oblast ostvarivanja ciljeva u skladu sa temom konkursa, a koji promovišu rezultate objavljenih naučnih istraživanja.

Detaljne uslove za prijavu možete pogledati ovde.

Smernice za organizaciju i realizaciju kampanje možete pogledati ovde.

NAČIN PRIJAVE NA KONKURS

Da biste se prijavili na konkurs potrebno je da dostavite sledeća dokumenta:

icon-calculator

Popunjen prijavni formular sa obrascem budžeta
za liniju 1
za liniju 2

ic-2

Biografije svih članova tima
(forma po izboru)

icon-clipboard

Skenirane diplome (uverenja) o odbranjenim doktoratima ili potvrda o pohađanju doktorskih studija
za liniju 1

ic-4

Skenirana diploma (uverenje) za koordinatora o odbranjenom doktoratu ili potvrda o pohađanju doktorskih studija
za liniju 2

ic-3

Skenirane kopije ličnih karata svih članova tima
za liniju 1 i liniju 2

ic-3

Skeniranu saglasnost za liniju 1 /
Skeniranu saglasnost za liniju 2

ic-3

Skeniranu potvrda o zaposlenju
za liniju 1

ic-2

Skeniran izvod iz APR-a
za liniju 2

NAPOMENE

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati u formi konvertovanog .doc/.docx dokumenta u .pdf.
Sva ostala neophodna dokumenta, uključujući i skenirana dokumenta, treba poslati u .pdf formatu.
Imejl obavezno imenovati na sledeći način:
PZN2020_imeiprezimevodjetima/koordinatortima (primer: PZN2020_petarpetrovic).
Prijavni formular obavezno imenovati: PF_imeiprezimevodjetima (PF_petarpetrovic).
Dokumentaciju poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs
Sve prijave koje ne ispune gorenavedene uslove neće biti uzete u razmatranje.
Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za
dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon broj 060/0212260.

NAPOMENE

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati u formi konvertovanog .doc/.docx dokumenta u .pdf.
Sva ostala neophodna dokumenta, uključujući i skenirana dokumenta, treba poslati u .pdf formatu.
Imejl obavezno imenovati na sledeći način:
PZN2020_imeiprezimevodjetima/koordinatortima (primer: PZN2020_petarpetrovic).
Prijavni formular obavezno imenovati: PF_imeiprezimevodjetima (PF_petarpetrovic).
Dokumentaciju poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs
Sve prijave koje ne ispune gorenavedene uslove neće biti uzete u razmatranje.
Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za
dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon broj 060/0212260.

KONSULTACIJE U VEZI SA PRIJAVOM NA KONKURS

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa konkursom i prijavom, konsultacije će se održavati ponedeljkom u periodu od 10 do 16 sati u prostorijama Centra za razvoj liderstva, Ulica Milutina Milankovića 150/5, 2. sprat, stan br. 5. Takođe, pitanja možete postaviti putem imejla: info@pokrenisezanauku.rs ili putem telefona na: 060/0212260 svakog dana od 10 do 17 sati.

Dani za konsultacije u našoj kancelariji su:
20. januar, 24. januar, 28. januar, 31. januar, 18. februar, 21. februar, 24. februar, 28. februar.

Konsultacije je potrebno zakazati na broj telefona: 060/0212260

SELEKCIJA

Selekciju vrši stručna komisija sastavljena od uglednih naučnika Univerziteta i Instituta u Beogradu, čija je ekspertiza u oblasti biomedicinskih, prirodnih nauka i javnog zdravlja.

Selekcija se sastoji iz dva kruga:
Prvi krug podrazumeva uvid u pristigle prijave uz procenu ispunjenosti definisanih kriterijuma. Na osnovu toga, komisija će odabrati timove koji prolaze u drugi krug.

Drugi krug podrazumeva intervju članova komisije sa odabranim timovima. Potrebno je da na intervjuu budu prisutni svi članovi tima.

Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o dobitnicima granta, na osnovu ukupne procene iz oba kruga selekcije.

SELEKCIJA

Selekciju vrši stručna komisija sastavljena od uglednih naučnika Univerziteta i Instituta u Beogradu, čija je ekspertiza u oblasti biomedicinskih, prirodnih nauka i javnog zdravlja.

Selekcija se sastoji iz dva kruga:
Prvi krug podrazumeva uvid u pristigle prijave uz procenu ispunjenosti definisanih kriterijuma. Na osnovu toga, komisija će odabrati timove koji prolaze u drugi krug.

Drugi krug podrazumeva intervju članova komisije sa odabranim timovima. Potrebno je da na intervjuu budu prisutni svi članovi tima.

Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o dobitnicima granta, na osnovu ukupne procene iz oba kruga selekcije.

Realizacija kampanje:

Kampanja treba da traje od 3 do 12 meseci
(početak rada na kampanji vezuje se za dan objave rezultata konkursa)

Rezultati kampanje treba da budu informisane i edukovane ciljne grupe i šira javnost
(putem direktne komunikacije kroz konferencije, tribine, panel diskusije i kreiranog sadržaja poput pokrenutih naučnih portala, snimljenih video materijala, objavljenih publikacija i sl.)

Obavezna je evaluacija kampanje
(npr. procena obuhvata ciljne grupe, broj učesnika na konferencijama, panelima i sl., broj poseta interent portalima: Google i Facebook analitika, broj lajkova, deljenja, komentara i sl. i sve ono što može da bude merljiv i vidljiv rezultat u zavisnosti od kampanje koja se sprovodi.)

Realizacija kampanje:

Kampanja treba da traje od 3 do 12 meseci
(početak rada na kampanji vezuje se za dan objave rezultata konkursa)

Rezultati kampanje treba da budu informisane i edukovane ciljne grupe i šira javnost
(putem direktne komunikacije kroz konferencije, tribine, panel diskusije i kreiranog sadržaja poput pokrenutih naučnih portala, snimljenih video materijala, objavljenih publikacija i sl.)

Obavezna je evaluacija kampanje
(npr. procena obuhvata ciljne grupe, broj učesnika na konferencijama, panelima i sl., broj poseta interent portalima: Google i Facebook analitika, broj lajkova, deljenja, komentara i sl. i sve ono što može da bude merljiv i vidljiv rezultat u zavisnosti od kampanje koja se sprovodi.)

Opšti kriterijumi:

 • tehnička ispravnost prijave
 • naučna zasnovanost projekta
 • kompetentnost tima
 • značaj za javno zdravlje
 • promotivni kapacitet projekta

Linija 1:

 • nabavka specijalizovane opreme za podizanje kapaciteta naučne ustanove i/ili potrošnog materijala za realizaciju naučnog istraživanja
 • troškovi sprovođenja kampanje (npr. štampani materijal, internet promocije, video materijali, putni troškovi, organizacija događaja – konferencije, tribine, okrugli stolovi i sl.)
 • troškovi angažovanja spoljnih stručnih saradnika (npr. lektor, dizajner, analitičar, snimatelj i sl.)

Linija 2:

 • troškovi sprovođenja kampanje (npr. štampani materijal, internet promocije, video materijali, putni troškovi, organizacija događaja – konferencije, tribine, okrugli stolovi i sl.)
 • nabavka opreme za sprovođenje kampanje (npr. laptop, projektor, kamera, dron, 3D štampač i sl.)
 • troškovi angažovanja članova tima i/ili spoljnih stručnih saradnika (npr. lektor, dizajner, analitičar, snimatelj i sl.)
krijerijumi_levo

Opšti kriterijumi:

 • tehnička ispravnost prijave
 • naučna zasnovanost projekta
 • kompetentnost tima
 • značaj za javno zdravlje
 • promotivni kapacitet projekta

Linija 1:

 • nabavka specijalizovane opreme za podizanje kapaciteta naučne ustanove i/ili potrošnog materijala za realizaciju naučnog istraživanja
 • troškovi sprovođenja kampanje (npr. štampani materijal, internet promocije, video materijali, putni troškovi, organizacija događaja – konferencije, tribine, okrugli stolovi i sl.)
 • troškovi angažovanja spoljnih stručnih saradnika (npr. lektor, dizajner, analitičar, snimatelj i sl.)

Linija 2:

 • troškovi sprovođenja kampanje (npr. štampani materijal, internet promocije, video materijali, putni troškovi, organizacija događaja – konferencije, tribine, okrugli stolovi i sl.)
 • nabavka opreme za sprovođenje kampanje (npr. laptop, projektor, kamera, dron, 3D štampač i sl.)
 • troškovi angažovanja članova tima i/ili spoljnih stručnih saradnika (npr. lektor, dizajner, analitičar, snimatelj i sl.)

NAČIN KORIŠĆENJA GRANTOVA I USLOVI


Novčana sredstva se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se troškovi definisani odobrenim budžetom uplaćuju po dostavljenom predračunu.
Svi iznosi po predračunima moraju da budu u RSD valuti sa pripadajućim porezima.
Nosioci podržanih projekata su u obavezi da dostavljaju mesečne izveštaje o realizovanim aktivnostima i utrošenim sredstvima.
Rok za realizaciju podržanih naučnih projekata je do 12 meseci od dana potpisivanja Ugovora. Nakon završetka nosioci su u obavezi da dostave završni narativni i finansijski izveštaj.
Nosioci podržanih projekata se slažu da u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog projekta pomenu program „Pokreni se za nauku”.
Nosioci podržanih projekata se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)
Rok za prijavu na konkurs je 21. april 2020. godine

NAČIN KORIŠĆENJA GRANTOVA I USLOVI


Novčana sredstva se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se troškovi definisani odobrenim budžetom uplaćuju po dostavljenom predračunu.
Svi iznosi po predračunima moraju da budu u RSD valuti sa pripadajućim porezima.
Nosioci podržanih projekata su u obavezi da dostavljaju mesečne izveštaje o realizovanim aktivnostima i utrošenim sredstvima.
Rok za realizaciju podržanih naučnih projekata je do 12 meseci od dana potpisivanja Ugovora. Nakon završetka nosioci su u obavezi da dostave završni narativni i finansijski izveštaj.
Nosioci podržanih projekata se slažu da u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog projekta pomenu program „Pokreni se za nauku”.
Nosioci podržanih projekata se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)
Rok za prijavu na konkurs je 21. april 2020. godine.