O PROGRAMU

Kompanija Filip Moris u Srbiji i Centar za razvoj liderstva su 2015. godine pokrenuli program #PokreniNauku kako bi podržali mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji u realizaciji naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

Kroz stipendije i grantove podržavamo mlade naučnike u našoj zemlji.
Stipendije su namenjene za fundamentala naučna
istraživanja, dok su grantovi namenjeni za projekte koji su
zasnovani na rezultatima naučnih istraživanja, a sve u cilju
unapređenja nauke i povezivanja naučne zajednice sa privredom.

Kroz stipendije i grantove podržavamo mlade naučnike u našoj zemlji.
Stipendije su namenjene za fundamentala naučna
istraživanja, dok su grantovi namenjeni za projekte koji su
zasnovani na rezultatima naučnih istraživanja, a sve u cilju
unapređenja nauke i povezivanja naučne zajednice sa privredom.

Ulažemo u naučnu infrastrukturu i opremu, kako bismo
unapredili uslove za rad naučnika u Srbiji. Želimo da nastave
da ostvaruju zapažene naučne rezultate i motivišemo ih da
straživanja sprovode u našoj zemlji.

Ulažemo u naučnu infrastrukturu i opremu, kako bismo
unapredili uslove za rad naučnika u Srbiji. Želimo da nastave
da ostvaruju zapažene naučne rezultate i motivišemo ih da
straživanja sprovode u našoj zemlji.

Konkursima su do sada obuhvaćene:

BIOMEDICINSKE
NAUKE

 

________

PRIRODNE
NAUKE

 

________

ODRŽIVI
RAZVOJ

 

________

3_godine

4 GODINE PROGRAMA

Pokrenuli smo program #PokreniNauku jer smo uvereni da je razvoj nauke i njena praktična primena jedini put ka održivom ekonomskom i društvenom razvoju.

16_istrazivanja

32 NAUČNA ISTRAŽIVANJA

Zahvaljujući tome je u prethodna tri ciklusa programa #PokreniNauku podržano 32 naučna istraživanja…

31_naucnik

75 NAUČNIKA

… i čak 75 mladih naučnika iz naše zemlje, kako bismo podstakli samostalnost u naučno-istraživačkom radu i motivisali ih da istraživanja sprovode u svojoj zemlji.

31_naucnik

25,3 MILIONA DINARA

Uložili smo u naučna istraživanja i opremanje naučnih ustanova u Srbiji!

Pokreni se za nauku je program koji je proistekao iz dugogodišnjeg programa Pokreni se za budućnost, koji je kompanija Filip Moris sprovodila u saradnji sa Centrom za razvoj liderstva. Pokreni se za budućnost je Filip Moris pokrenuo još 2004. godine u želji da podrži talentovane i društveno angažovane studente u realizaciji njihovih ideja za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Tokom deset godina postojanja, program je obezbedio stipendije za više od 400 studenata, podržao preko 100 društveno korisnih projekata i obezbedio veliki broj start up grantova za pokretanje i unapređenje malih biznisa. Program se tokom godina menjao u skladu sa potrebama našeg okruženja i danas je fokusiran na podršku mladim naučnicima, ali osnovna misija ostala je ista kao na samom početku – a to je da prepozna, nagradi i motiviše mlade ljude da realizuju svoje ideje i inicijative u svojim lokalnim zajednicama i tako se aktivno uključe u njihov razvoj, a samim tim doprinesu opštem razvoju društva u našoj zemlji.

Pokreni se za nauku je program koji je proistekao iz dugogodišnjeg programa Pokreni se za budućnost, koji je kompanija Filip Moris sprovodila u saradnji sa Centrom za razvoj liderstva. Pokreni se za budućnost je Filip Moris pokrenuo još 2004. godine u želji da podrži talentovane i društveno angažovane studente u realizaciji njihovih ideja za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Tokom deset godina postojanja, program je obezbedio stipendije za više od 400 studenata, podržao preko 100 društveno korisnih projekata i obezbedio veliki broj start up grantova za pokretanje i unapređenje malih biznisa. Program se tokom godina menjao u skladu sa potrebama našeg okruženja i danas je fokusiran na podršku mladim naučnicima, ali osnovna misija ostala je ista kao na samom početku – a to je da prepozna, nagradi i motiviše mlade ljude da realizuju svoje ideje i inicijative u svojim lokalnim zajednicama i tako se aktivno uključe u njihov razvoj, a samim tim doprinesu opštem razvoju društva u našoj zemlji.