VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Usled situacije prouzrokovane pandemijom Covid-19 doneli smo odluku o izmeni uslova za prijavu na konkurs „Pokreni se za nauku“ 2020.

Linija 1:

Imajući u vidu otežane uslove za rad u naučnim ustanovama, kao i prioritet da se zbog toga fokus stavi na naučna istraživanja odlučili smo da uslove konkursa za neformalne naučne timove iz jedne ustanove prilagodimo novonastaloj situaciji tako da se timovi prijavljuju samo svojim naučnim istraživanjem, ali bez obaveze prijavljivanja prateće promotivne kampanje. Takođe, želimo da omogućimo učešće široj ciljnoj grupi naučnika i u skladu sa tim uslov za vođu i članove tima je da su doktorirali u prethodnih 10 godina (nakon 1. januara 2011. godine)

Linija 2:

Zbog potencijalnog rizika za organizaciju i sprovođenje kampanje u vidu panel diskusija, konferencija i drugih vidova okupljanja, kao i aktivnosti koje podrazumevaju direktnu komunikaciju sa ciljnim grupama, kampanja mora da bude prilagođena preporukama u skladu sa epidemiološkom situacijom, kao i da se zasniva i realizuje na on-line kanalima komunikacije. Kao i u liniji 1, cilj nam je uključivanje većeg broja naučnika i članova udruženja sa iskustvom u realizaciji kampanja i u skladu sa tim uslov za koordinatora tima je da je student doktorskih studija ili da je doktorirao u prethodnih 10 godina (nakon 1. januara 2011. godine).

Opredeljena sredstva u iznosu od 6 miliona dinara biće raspoređena na 10 grantova po 600.000 dinara.

Rok za prijavu na konkurs je produžen do 16. oktobra 2020. godine

NAPOMENA: detaljno pogledati tekst konkursa i prateću dokumentaciju zbog uvedenih izmena! 

O PROGRAMU

Kompanija Filip Moris u Srbiji i Centar za razvoj liderstva su 2015. godine pokrenuli program #PokreniNauku kako bi podržali mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji u realizaciji naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

Kroz stipendije i grantove podržavamo mlade naučnike u našoj zemlji.
Stipendije su namenjene za fundamentala naučna
istraživanja, dok su grantovi namenjeni za projekte koji su
zasnovani na rezultatima naučnih istraživanja, a sve u cilju
unapređenja nauke i povezivanja naučne zajednice sa privredom.

Kroz stipendije i grantove podržavamo mlade naučnike u našoj zemlji.
Stipendije su namenjene za fundamentala naučna
istraživanja, dok su grantovi namenjeni za projekte koji su
zasnovani na rezultatima naučnih istraživanja, a sve u cilju
unapređenja nauke i povezivanja naučne zajednice sa privredom.

Ulažemo u naučnu infrastrukturu i opremu, kako bismo
unapredili uslove za rad naučnika u Srbiji. Želimo da nastave
da ostvaruju zapažene naučne rezultate i motivišemo ih da
straživanja sprovode u našoj zemlji.

Ulažemo u naučnu infrastrukturu i opremu, kako bismo
unapredili uslove za rad naučnika u Srbiji. Želimo da nastave
da ostvaruju zapažene naučne rezultate i motivišemo ih da
straživanja sprovode u našoj zemlji.

Konkursima su do sada obuhvaćene:

BIOMEDICINSKE
NAUKE

 

________

PRIRODNE
NAUKE

 

________

ODRŽIVI
RAZVOJ

 

________

3_godine

4 GODINE PROGRAMA

Pokrenuli smo program #PokreniNauku jer smo uvereni da je razvoj nauke i njena praktična primena jedini put ka održivom ekonomskom i društvenom razvoju.

16_istrazivanja

32 NAUČNA ISTRAŽIVANJA

Zahvaljujući tome je u prethodna tri ciklusa programa #PokreniNauku podržano 32 naučna istraživanja…

31_naucnik

75 NAUČNIKA

… i čak 75 mladih naučnika iz naše zemlje, kako bismo podstakli samostalnost u naučno-istraživačkom radu i motivisali ih da istraživanja sprovode u svojoj zemlji.

31_naucnik

25,3 MILIONA DINARA

Uložili smo u naučna istraživanja i opremanje naučnih ustanova u Srbiji!

Pokreni se za nauku je program koji je proistekao iz dugogodišnjeg programa Pokreni se za budućnost, koji je kompanija Filip Moris sprovodila u saradnji sa Centrom za razvoj liderstva. Pokreni se za budućnost je Filip Moris pokrenuo još 2004. godine u želji da podrži talentovane i društveno angažovane studente u realizaciji njihovih ideja za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Tokom deset godina postojanja, program je obezbedio stipendije za više od 400 studenata, podržao preko 100 društveno korisnih projekata i obezbedio veliki broj start up grantova za pokretanje i unapređenje malih biznisa. Program se tokom godina menjao u skladu sa potrebama našeg okruženja i danas je fokusiran na podršku mladim naučnicima, ali osnovna misija ostala je ista kao na samom početku – a to je da prepozna, nagradi i motiviše mlade ljude da realizuju svoje ideje i inicijative u svojim lokalnim zajednicama i tako se aktivno uključe u njihov razvoj, a samim tim doprinesu opštem razvoju društva u našoj zemlji.

Pokreni se za nauku je program koji je proistekao iz dugogodišnjeg programa Pokreni se za budućnost, koji je kompanija Filip Moris sprovodila u saradnji sa Centrom za razvoj liderstva. Pokreni se za budućnost je Filip Moris pokrenuo još 2004. godine u želji da podrži talentovane i društveno angažovane studente u realizaciji njihovih ideja za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Tokom deset godina postojanja, program je obezbedio stipendije za više od 400 studenata, podržao preko 100 društveno korisnih projekata i obezbedio veliki broj start up grantova za pokretanje i unapređenje malih biznisa. Program se tokom godina menjao u skladu sa potrebama našeg okruženja i danas je fokusiran na podršku mladim naučnicima, ali osnovna misija ostala je ista kao na samom početku – a to je da prepozna, nagradi i motiviše mlade ljude da realizuju svoje ideje i inicijative u svojim lokalnim zajednicama i tako se aktivno uključe u njihov razvoj, a samim tim doprinesu opštem razvoju društva u našoj zemlji.