OPREMI. PRIMENI.

Konkurs trenutno nije aktivan.

O KONKURSU

Opšti uslovi rada su od ogromnog značaja za izvrsnost u nauci i relevantnost naučnih istraživanja. Nakon dva ciklusa programa #PokreniNauku kroz konkurs ISTRAŽI. PROMENI. prepoznali smo da je neophodno podržati nauku i kroz podizanje kapaciteta naučnih ustanova, kako bi mladi naučnici imali bolje uslove da nastave da ostvaruju zapažene naučne rezultate i tako doprinose opštem razvoju nauke. Tako je nastao naš novi konkurs OPREMI. PRIMENI.

Konkursom OPREMI. PRIMENI unapređujemo postojeće uslove rada u naučnim ustanovama u Srbiji! Ove godine to činimo u oblasti biomedicinskih i prirodnih nauka, a ukupan budžet iznosi 2,5 miliona dinara! Grantovi u vrednosti od 500.000 do makimalno 1.250.000 dinara po ustanovibiće dodeljeni za unapređenje infrastrukturnih uslova i nabavku opreme za naučno-istraživački rad.

Ko može da se prijavi:

 • VISOKOŠKOLSKE USTANOVE (u oblasti biomedicinskih i prirodnih nauka)
 • NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE (u oblasti biomedicinskih i prirodnih nauka)
 • POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE TIH USTANOVA (odeljenja, katedre, departmani, odseci, centri, zavodi, grupe, laboratorije i dr.)

* Jedan aplikan može prijaviti samo jedan projekat

 

Na konkursu ne mogu učestvovati:

 • NEFORMALNE GRUPE
 • POJEDINCI
 • PRIVREDNA DRUŠTVA
 • ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Ko može da se prijavi:

 • VISOKOŠKOLSKE USTANOVE (u oblasti biomedicinskih i prirodnih nauka)
 • NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE (u oblasti biomedicinskih i prirodnih nauka)
 • POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE TIH USTANOVA (odeljenja, katedre, departmani, odseci, centri, zavodi, grupe, laboratorije i dr.)

* Jedan aplikan može da prijavi samo jedan projekat

Na konkursu ne mogu učestvovati:

 • NEFORMALNE GRUPE
 • POJEDINCI
 • PRIVREDNA DRUŠTVA
 • ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

NAČIN PRIJAVE NA KONKURS

Da biste se prijavili na konkurs potrebno je da dostavite sledeća dokumenta:

ic-2

Popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta
(kada koordinator projekta nije i odgovorno lice ustanove/organizacione jedinice)

ic-3

Izjava o partnerstvu
(u slučaju partnerske saradnje)

ic-4

Saglasnost naučne ustanove
(za organizacione jedinice naučnih ustanova)

ic-5

Fotografije trenutnog stanja prostora

ic-6

Fotografije postojeće opreme koja se menja

ic-7

Opis nove opreme koja je predmet projekta (specifikacija, namena i sl.)

ic-8

Predmer i predračun planiranih radova, odnosno profakture za nabavku opreme

NAPOMENE

Sva neophodna dokumenta treba da budu u .pdf, a fotografije u .jpg formatu. Svu dokumentaciju pošaljite na adresu: info@pokrenisezanauku.rs

Mejl je potrebno imenovati na latiničnom pismu bez kvačica i navodnika na sledeći način: podnosilacprijaveGRAD_pznkonkurs2018

Primeri:
odeljenjezabiohemijuBEOGRAD_pznkonkurs2018;
departmanzafizikuNOVISAD_pznkonkurs2018

Ukoliko je mejl koji šaljete veći od 20 MB, potrebnu dokumentaciju pošaljite u više mejlova i imenovati kao:

DOD1podnosilacprijaveGRAD
DOD2podnosilacprijaveGRAD

Obaveštenje o prijemu dokumentacije dobićete u roku od 48 sati, uz eventualne zahteve za dopunu. U suprotnom nas kontaktirajte pozivom na: 060/0212260

NAPOMENE

Sva neophodna dokumenta treba da budu u .pdf, a fotografije u .jpg formatu. Svu dokumentaciju pošaljite na adresu: info@pokrenisezanauku.rs

Mejl je potrebno imenovati na latiničnom pismu bez kvačica i navodnika na sledeći način: podnosilacprijaveGRAD_pznkonkurs2018

Primeri:
odeljenjezabiohemijuBEOGRAD_pznkonkurs2018;
departmanzafizikuNOVISAD_pznkonkurs2018

Ukoliko je mejl koji šaljete veći od 20 MB, potrebnu dokumentaciju pošaljite u više mejlova i imenovati kao:

DOD1podnosilacprijaveGRAD
DOD2podnosilacprijaveGRAD

Obaveštenje o prijemu dokumentacije dobićete u roku od 48 sati, uz eventualne zahteve za dopunu. U suprotnom nas kontaktirajte pozivom na: 060/0212260

KONSULTACIJE U VEZI SA PRIJAVOM NA KONKURS

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa konkursom i prijavom, na raspolaganju su vam kolege iz Centra za razvoj liderstva koji će odgovoriti na sva vaša pitanja i pomoći vam pri popunjavanju formulara. Možete ih kontaktirati svakog radnog dana na: info@pokrenisezanauku.rs ili pozviom na: 060/0212260 od 10 do 20 sati.

Dani za konsultacije u našoj kancelariji su:

28. maj, 4. jun, 11. jun, 18. jun, 25. jun, 20.
avgust, 27. avgust i 3. septembar

od 10 do 16 sati. Potrebno je da zakažete svoj termin putem mejla: info@pokrenisezanauku.rs ili pozivom na: 060/0212260.

SELEKCIJA

Nakon uvida u pristigle prijave, biće odabrani projekti koji prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva posetu predstavnika odbora za selekciju ustanovi radi uvida u stanje na terenu i intervju sa aplikantima. Nakon posete i intervjua donosi se jednoglasna konačna odluka o projektima koji će biti podržani.

Odbor za selekciju čine predstavnici Centra za razvoj liderstva i Donatora, uz konsultaciju sa predstavnicima Stručnog saveta u sastavu:

prof. dr Živoslav Tešić
prorektor za nauku, inovacije i transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, redovni profesor Hemijskog fakulteta
prof. dr Snežana Smederevac
prorektor za nauku Univerziteta u Novom Sadu, redovni profesor Filozofskog fakulteta
prof. dr Dragan Bošković
prorektor za nauku Univerziteta u Kragujevcu, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta
prof. dr Nenad D. Pavlović
prorektor za naučni rad i izdavačku delatnost Univerziteta u Nišu, redovni profesor Mašinskog fakulteta

SELEKCIJA

Nakon uvida u pristigle prijave, biće odabrani projekti koji prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva posetu predstavnika odbora za selekciju ustanovi radi uvida u stanje na terenu i intervju sa aplikantima. Nakon posete i intervjua donosi se jednoglasna konačna odluka o projektima koji će biti podržani.

Odbor za selekciju čine predstavnici Centra za razvoj liderstva i Donatora, uz konsultaciju sa predstavnicima Stručnog saveta u sastavu:

prof. dr Živoslav Tešić
prorektor za nauku, inovacije i transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu, redovni profesor Hemijskog fakulteta
prof. dr Snežana Smederevac
prorektor za nauku Univerziteta u Novom Sadu, redovni profesor Filozofskog fakulteta
prof. dr Dragan Bošković
prorektor za nauku Univerziteta u Kragujevcu, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta
prof. dr Nenad D. Pavlović
prorektor za naučni rad i izdavačku delatnost Univerziteta u Nišu, redovni profesor Mašinskog fakulteta

OPŠTI KRITERIJUMI ZA ODABIR PROJEKATA

 • TEHNIČKA ISPRAVNOST PRIJAVE
 • DUGOROČNI ZNAČAJ PROJEKTA
 • IZVODLJIVOST PROJEKTA
 • FINANSIJSKA OPRAVDANOST PROJEKTA
krijerijumi_levo

OPŠTI KRITERIJUMI ZA ODABIR PROJEKATA

 • TEHNIČKA ISPRAVNOST PRIJAVE
 • DUGOROČNI ZNAČAJ PROJEKTA
 • IZVODLJIVOST PROJEKTA
 • FINANSIJSKA OPRAVDANOST PROJEKTA

TRAJANJE KONKURSA

16.05.2018 - 09.09.2018. godine

OBJAVA REZULTATA

10.10.2018. godine

OBAVEZE NOSILACA PODRŽANIH PROJEKATA

Ovlašćeno lice ustanove/organizacione jedinice koja konkuriše, navedeno u prijavnom formularu, preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena. Organizator konkursa zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Grantovi se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se sredstva za robu i usluge uplaćuju po predračunu. Nosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon završetka dostave završni izveštaj.
Nosioci podržanih projekata su saglasni da učestvuju u promociji Programa „Pokreni se za nauku” (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

TRAJANJE KONKURSA

16.05.2018 - 09.09.2018. godine

OBJAVA REZULTATA

10.10.2018. godine

OBAVEZE NOSILACA PODRŽANIH PROJEKATA

Ovlašćeno lice ustanove/organizacione jedinice koja konkuriše, navedeno u prijavnom formularu, preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena. Organizator konkursa zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Grantovi se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se sredstva za robu i usluge uplaćuju po predračunu. Nosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon završetka dostave završni izveštaj.
Nosioci podržanih projekata su saglasni da učestvuju u promociji Programa „Pokreni se za nauku” (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)