03
jun

Rezultati konkursa #IstražiPromeni za 2019. godinu

Dobitnici grantova za naučna istraživanja u okviru programa #PokreniNauku i njegovog konkursa #IstražiPromeni, u ukupnom iznosu od 4.800.000 RSD su:

1. Tim koji čine Tijana Lainović, Tatjana Maravić, Evgenije Novta, Stanko Nikolić i Danica Pavlović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, za naučno istraživanje pod naslovom:

„Minimalno invazivna, selektivna ablacija zubnog karijesa
femtosekundnim laserom“

2. Tim koji čine Aleksandar Pavić, Ivana Aleksić i Dušan Milivojević sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, za naučno istraživanje pod naslovom:

„Uspostavljanje modela mešovite infekcije humanim oportunističkim
patogenima stafilokokus aureus i kandida albikans u zebrici kao
životnjskom modelu cistične fibroze“

3. Tim koji čine Nevena Čule, Marija Nešić i Ljiljana Brašanac-Bosanac sa Instituta za šumarstvo u Beogradu, za naučno istraživanje pod naslovom:

„Utvrđivanje efikasnosti i ekološke pogodnosti plutajućih ostrva za
prečišćavanje zagađene vode jezera“

4. Tim koji čine Kristina Janjetović, Gordana Tovilović Kovačević i Marina Stamenković sa Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za naučno istraživanje pod naslovom:

„Molekularni mehanizmi delovanja pantoprazola na indukciju apoptoze i
autofagije u nesitnoćelijskom karcinomu pluća in vitro“

5. Tim koji čine Marin Jukić, Zorana Pavlović, Danilo Joković, Marija Repac i Filip Milosavljević sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i Klinike za psihijatriju Vojnomedicinske akademije u Beogradu, za naučno istraživanje pod naslovom:

„Personalizacija terapije escitalopramom uz pomoć genetskog CIP2C19
biomarkera i terapijskog praćenja koncentracije leka“

6. Tim koji čine Aleksandra Mitrović, Jelena Milovanović i Jovana Jakšić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, za naučno istraživanje pod naslovom:

„Kovalentna modifikacija ugljeničnih materijala pomoću enzima“

7. Tim koji čine Nebojša Pavlović, Ana Tomas, Nebojša Kladar i Milana Čolić sa Medicinskog fakulteta  u Novom Sadu i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, za naučno istraživanje pod naslovom:

„Nanotehnološki pristup u razvoju savremenih dermalnih terapijskih
sistema“

8. Tim koji čine Tamara Kukolj, Jasmina Lazarević, Uroš Ralević i Nenad Lazarević sa Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu i Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, za naučno istraživanje pod naslovom:

„Razvoj metoda Ramanove spektroskopije za procenu regenerativnog
potencijala mezenhimskih matičnih ćelija na nivou pojedinačne ćelije“

Od ukupno 48 pristiglih timskih prijava koje čini ukupno 196 naučnika, odluku o dobitnicima grantova za 2019. godinu donela je komisija u sastavu: prof. dr Gordana Matić, prof. dr Miroslava Nikolić, prof. dr Zoran Vujčić, prof. dr Dragan Milić.

Selekcija je obavljena na osnovu procene prijavne dokumentacije i ishoda na intervjuu, u skladu sa definisanim kriterijumima.

U Beogradu,
3. juna 2019. godine

Share
0 comment